DOKUMENTI DARBAM

*     Valentīns 29188192

OBLIGĀTĀ VESELĪBAS PĀRBAUDE 

 

Ar 2009.gada 1.aprīli stājas spēkā 10.03.2009.MK noteikumi Nr. 219

"Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"

kas paredz, ka obligātā veselības pārbaude jāveic darbiniekiem, kurus paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī tiem, kurus paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.

 

Neaizpildītu obligātās veselības pārbaudes karti iespējams ielādēt nospiežot uz zemāk esošās saites.

Papildinformāciju par kartes aizpildīšanu  var saņemt zvanot uz norādītajiem kontakttālruņiem.