DOKUMENTI DARBAM

*     Valentīns 29188192

AMATA APRAKSTI 

 

Amata apraksti sagatavoti atbilstoši aktuālajam PROFESIJU KLASIFIKATORAM  un PROFESIJU STANDARTIEM.

 

Uzmanību!

2017.gada 1.jūnijā stājušies spēkā jauni MK not. Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām", aizstājot iepriekšējos 28.05.2010. MK not. Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 

Lūdzam pievērst uzmanību tam, vai nav mainījušies Profesiju kodi tiem amatiem, ar kādiem nodarbināti Jūsu uzņēmuma darbinieki!

 

 

Par specifiska amata apraksta izstrādi informējiet rakstot uz e-pastu:  

vai zvaniet uz norādītajiem kontakttālruņiem.

 

Amata apraksta apjoms: vidēji 3 lpp. 

 

Cenas norādītas bez PVN

EURNOSAUKUMSPiezīmesPasūtīt
4.00Amata apraksts agrārā sektora komercdarbiniekamCitas profesijas

4.00Amata apraksts agronomamLAUKSAIMNIECĪBA

4.00Amata apraksts ainavu tehniķimCitas profesijas

4.00Amata apraksts aitu audzēšanas lauksaimniekam

4.00Amata apraksts amatierteātra kolektīva vadītājam

4.00Amata apraksts analītiskās ķīmijas tehniķim

4.00Amata apraksts apavu labotāja palīgam

4.00Amata apraksts apavu labotājam

4.00Amata apraksts apdares darbu strādniekam

4.00Amata apraksts apdares darbu tehniķim

4.00Amata apraksts apdrošinātājam

4.00Amata apraksts apģērbu dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālistam

4.00Amata apraksts apģērbu un tekstila ražošanas inženierim

4.00Amata apraksts apkopējai

4.00Amata apraksts apmetējam

4.00Amata apraksts aprūpētājam

4.00Amata apraksts apsardzes darbiniekam

4.00Amata apraksts apsardzes dežurantam.APSARDZE

4.00Amata apraksts apsardzes dienesta vadītājam.APSARDZE

4.00Amata apraksts apsardzes tehnisko sistēmu inženierim

4.00Amata apraksts ārējo sakaru struktūrvienības vadītājam

4.00Amata apraksts arhitekta palīgaminterjerists

4.00Amata apraksts arhitekta palīgamTeritoriju plānotājs

4.00Amata apraksts arhitektam

4.00Amata apraksts arhitektūras tehniķim

4.00Amata apraksts arhīvistam

4.00Amata apraksts ārsta palīgam

4.00Amata apraksts ārstam

4.00Amata apraksts atslēdzniekam

4.00Amata apraksts audiologopēdam

4.00Amata apraksts auklim

4.00Amata apraksts aukstuma iekārtu mehāniķim

4.00Amata apraksts autoapkopes speciālistam

4.00Amata apraksts autoatslēdzniekam

4.00Amata apraksts autoelektriķim

4.00Amata apraksts automehāniķa palīgam

4.00Amata apraksts automehāniķim

4.00Amata apraksts autotransporta inženierim

4.00Amata apraksts banku speciālistam

4.00Amata apraksts bārmenim

4.00Amata apraksts baznīcas mūziķim

4.00Amata apraksts bērnu masierim

4.00Amata apraksts bibliotēku informācijas speciālistam

4.00Amata apraksts biomedicīnas laborantam

4.00Amata apraksts bionikas un protezēšanas inženierim

4.00Amata apraksts bioniķim un protēzistam

4.00Amata apraksts biotehnologa palīgam

4.00Amata apraksts biotehnologam

4.00Amata apraksts biroja administratoram

4.00Amata apraksts bistro pakalpojumu darbiniekam

4.00Amata apraksts biškopim

4.00Amata apraksts brigadierim

4.00Amata apraksts brošētājamIzdevniecība, poligrāfija

4.00Amata apraksts būvdarbu vadītājamBūvniecība

4.00Amata apraksts būvizstrādājumu galdniekam

4.00Amata apraksts būvniekam

4.00Amata apraksts būvstrādniekam.Būvniecība

4.00Amata apraksts būvtehniķim

4.00Amata apraksts būvuzraugamHidromelioratīvie darbi

4.00Amata apraksts cauruļvadu montētājam

4.00Amata apraksts celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķim

4.00Amata apraksts celtņa operatoram

4.00Amata apraksts ceļojuma konsultantam

4.00Amata apraksts ceļu būvtehniķim

4.00Amata apraksts cietuma inspektoram

4.00Amata apraksts cietuma jaunākajam inspektoram

4.00Amata apraksts cietuma vecākajam uzraugam

4.00Amata apraksts ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītājam

4.00Amata apraksts dabas aizsardzības vecākajam speciālistam

4.00Amata apraksts darba aizsardzības speciālistam

4.00Amata apraksts darba aizsardzības vecākajam speciālistam

4.00Amata apraksts dārzkopības komercdarbniekam

4.00Amata apraksts dārzkopības speciālistam

4.00Amata apraksts dārzkopimStādu audzētājs

4.00Amata apraksts dārzniekam

4.00Amata apraksts datordizainerim

4.00Amata apraksts datorsistēmu tehniķim

4.00Amata apraksts datorsistēmu testētājam

4.00Amata apraksts datorsistēmu un datortīklu administratoram

4.00Amata apraksts deju kolektīva vadītājam

4.00Amata apraksts dekoratīvo tekstiltehniku izstrādātājam

4.00Amata apraksts dendroparka vadītājam

4.00Amata apraksts direktoram

4.00Amata apraksts dokumentu sistēmu vadītājam

4.00Amata apraksts drēbniekam

4.00Amata apraksts drošības speciālistam

4.00Amata apraksts dzelzceļa elektrosistēmu inženierim

4.00Amata apraksts dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un un sakaru tehniķim

4.00Amata apraksts dzelzceļa transporta inženierim

4.00Amata apraksts dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķim

4.00Amata apraksts ēdināšanas pakalpojumu organizatoram

4.00Amata apraksts ēdināšanas pakalpojumu speciālistam

4.00Amata apraksts ēdināšanas pakalpojumu speciālistam uz kuģiem

4.00Amata apraksts ekonomistam

4.00Amata apraksts ekotūrisma speciālistam

4.00Amata apraksts ēku būvinženierim

4.00Amata apraksts ēku celtniekam

4.00Amata apraksts ēku inženiertīklu tehniķim

4.00Amata apraksts elektriķim.

4.00Amata apraksts elektrisko iekārtu speciālistam

4.00Amata apraksts elektroiekrāvēja vadītājam

4.00Amata apraksts elektroinženierim

4.00Amata apraksts elektromnontierim

4.00Amata apraksts elektronikas inženierim

4.00Amata apraksts elektronikas speciālistam

4.00Amata apraksts elektronikas tehniķim

4.00Amata apraksts elektroniskās komercijas speciālistam

4.00Amata apraksts elektroniskās komercijas speciālistam

4.00Amata apraksts ergoterapeitam

4.00Amata apraksts farmaceita asistentam

4.00Amata apraksts farmaceitam

4.00Amata apraksts finansistam

4.00Amata apraksts finanšu analītiķim

4.00Amata apraksts finanšu darbiniekam

4.00Amata apraksts finanšu direktoram

4.00Amata apraksts finanšu speciālistam

4.00Amata apraksts fitnesa iestāžu (studiju, centru, klubu) trenažieru zāles instruktoram

4.00Amata apraksts fitnesa iestāžu (studiju, centru, klubu) vingrošanas nodarbību instruktoram

4.00Amata apraksts fizikālās terapijas māsai

4.00Amata apraksts fizioterapeitam

4.00Amata apraksts flīzētājam

4.00Amata apraksts floristam

4.00Amata apraksts floristikas speciālistam

4.00Amata apraksts foto dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts fotogrāfam

4.00Amata apraksts frēzētājam

4.00Amata apraksts frizierim

4.00Amata apraksts frizūru modelētājam

4.00Amata apraksts gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženierim

4.00Amata apraksts gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķim

4.00Amata apraksts gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženierim

4.00Amata apraksts gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķim

4.00Amata apraksts galdnieka palīgam

4.00Amata apraksts galdniekamKokapstrāde, galdniecība

4.00Amata apraksts galvenajai vecmātei

4.00Amata apraksts galvenajam grāmatvedim

4.00Amata apraksts gaļas izcirtējam

4.00Amata apraksts gaļas izstrādājumu ražošanas operatoram

4.00Amata apraksts gaļas kulināram

4.00Amata apraksts gaļas produktu ražošanas meistara palīgam

4.00Amata apraksts gāzmetinātājam

4.00Amata apraksts grāmatsējējam

4.00Amata apraksts grāmatu labotājam

4.00Amata apraksts grāmatvedim

4.00Amata apraksts graudu kaltēšanas iekārtu operatoram

4.00Amata apraksts grīdu klājējam

4.00Amata apraksts grimētājam

4.00Amata apraksts guļbūves ēku celtniekam

4.00Amata apraksts guļbūves ēku namdarimKokapstrāde, galdniecība

4.00Amata apraksts guļbūves ēku ražotnes palīgstrādniekamKokapstrāde, galdniecība

4.00Amata apraksts ģenētiķim

4.00Amata apraksts ģeodēzijas inženierim

4.00Amata apraksts hipologam

4.00Amata apraksts ierindas sastāva policistam

4.00Amata apraksts Iespieddarbu maketētājamTipogrāfija

4.00Amata apraksts Iespieddarbu salicējamTipogrāfija

4.00Amata apraksts Iespiedprodukcijas pēcapstrādātājam Tipogrāfija

4.00Amata apraksts ilustratoram

4.00Amata apraksts industriālajam alpīnistam

4.00Amata apraksts Informācijas ievadīšanas operatoram

4.00Amata apraksts informācijas tehnoloģijas projektu vadītājam

4.00Amata apraksts interjera dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts interjera dizainerim

4.00Amata apraksts interjera noformētājam

4.00Amata apraksts istabenim

4.00Amata apraksts jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policistam

4.00Amata apraksts jaunatnes lietu speciālistam

4.00Amata apraksts jogas meistaram

4.00Amata apraksts jogas speciālistam

4.00Amata apraksts jumiķim

4.00Amata apraksts juriskonsultam

4.00Amata apraksts jurista palīgam

4.00Amata apraksts juristam

4.00Amata apraksts karjeras konsultantam

4.00Amata apraksts kartogrāfijas inženierim

4.00Amata apraksts katoļu priesterim

4.00Amata apraksts Klientu apkalpošanas operatoram

4.00Amata apraksts Klientu apkalpošanas speciālists

4.00Amata apraksts koka ēku celtniekam

4.00Amata apraksts koka izstrādājumu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājam

4.00Amata apraksts koka zāģētajamKOKAPSTRĀDE

4.00Amata apraksts kokapstrādes iekārtu mehāniķim

4.00Amata apraksts kokapstrādes inženierim

4.00Amata apraksts kokapstrādes operatoram

4.00Amata apraksts kokapstrādes tehnologam

4.00Amata apraksts kokkopimArborists

4.00Amata apraksts koksnes materiālu apstrādātājam

4.00Amata apraksts komercdarbības speciāilstamInformātikā

4.00Amata apraksts komercdarbības speciālistam

4.00Amata apraksts komercdarbības speciālistamLauksaimniecībā

4.00Amata apraksts komercpakalpojumu darbiniekam

4.00Amata apraksts konditora palīgam

4.00Amata apraksts konditoramPārtikas ražošana

4.00Amata apraksts konfekšu ražotājam

4.00Amata apraksts kontaktmetinātājam

4.00Amata apraksts kosmētiķim

4.00Amata apraksts krāsotājam

4.00Amata apraksts krāšņu podniekam

4.00Amata apraksts kraušanas darbu vadītājam (stividors)

4.00Amata apraksts kravas automobiļa vadītājam

4.00Amata apraksts krūmu kultūru audzēšanas laukstrādniekam

4.00Amata apraksts kuģa mehāniķim

4.00Amata apraksts kuģa motoristam

4.00Amata apraksts kuģa pavāram

4.00Amata apraksts kuģa vadītājam

4.00Amata apraksts kuģa vadītājam uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā

4.00Amata apraksts kuģu mehānikas inženierim

4.00Amata apraksts kuģu tehniķim

4.00Amata apraksts kuģu vadīšanas inženierim

4.00Amata apraksts kultūras menedžerim

4.00Amata apraksts kultūras pasākumu organizatoram

4.00Amata apraksts kultūras pasākumu tehniskajam režisoram

4.00Amata apraksts kultūras tūrisma gidam

4.00Amata apraksts kultūras tūrisma organizatoram

4.00Amata apraksts kurinātājam

4.00Amata apraksts kurpniekam

4.00Amata apraksts Kvalitātes vadības sistēmu vadītājam

4.00Amata apraksts ķīmijas tehniķim

4.00Amata apraksts ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķim

4.00Amata apraksts ķīmisko procesu tehniķim

4.00Amata apraksts laboratorijas vadītājam

4.00Amata apraksts latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulkam

4.00Amata apraksts lauksaimniecības enerģētikas inženierim

4.00Amata apraksts lauksaimniecības palīgstrādniekam

4.00Amata apraksts lauksaimniecības tehnikas mehāniķim

4.00Amata apraksts lauksaimniecības tehnikas remontatslēdzniekam

4.00Amata apraksts lauksaimniekam

4.00Amata apraksts laukstrādniekam

4.00Amata apraksts lauku īpašuma apsaimniekotājam

4.00Amata apraksts lauku strādniekam augkopībā

4.00Amata apraksts lauku strādniekam augkopībā

4.00Amata apraksts Lauku strādniekam lopkopībā Lauksaimniecība

4.00Amata apraksts lauku tūrisma speciālistam

4.00Amata apraksts lāzermetinātājam

4.00Amata apraksts lietišķās mākslas izstrādājumu modelētājam

4.00Amata apraksts Lietvedim

4.00Amata apraksts literārajam redaktoram

4.00Amata apraksts lodētājam

4.00Amata apraksts loģistikas darbiniekam

4.00Amata apraksts Loģistikas speciālistam

4.00Amata apraksts loģistikas struktūrvienības vadītājam

4.00Amata apraksts loģistikas vecākajam speciālistam

4.00Amata apraksts lokmetinātājam metināšanā ar automātiskām iekārtām

4.00Amata apraksts lokmetinātājam metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

4.00Amata apraksts lokmetinātājam metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

4.00Amata apraksts lokmetinātājam metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

4.00Amata apraksts lokomotīvju saimniecības tehniķim

4.00Amata apraksts lopkopim

4.00Amata apraksts maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistam

4.00Amata apraksts maizniekam

4.00Amata apraksts mājkalpotājam

4.00Amata apraksts mākslas fotogrāfam

4.00Amata apraksts mākslas komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts mākslas terapeitam

4.00Amata apraksts mākslas terapijas speciālistam

4.00Amata apraksts mākslīgās apsēklošanas tehniķim

4.00Amata apraksts manikīra, pedikīra speciālistam

4.00Amata apraksts māsas palīgam

4.00Amata apraksts masierim

4.00Amata apraksts mašīnbūves tehniķim

4.00Amata apraksts materiālu dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts matrozim

4.00Amata apraksts mazizmēra kuģu vadītājam

4.00Amata apraksts mazumtirdzniecības komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts mazumtirdzniecības veikala pārdevējamTirdzniecība

4.00Amata apraksts mazumtirdzniecības veikala vadītājam

4.00Amata apraksts mēbeļu galdniekam

4.00Amata apraksts mēbeļu galdniekam

4.00Amata apraksts medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim

4.00Amata apraksts medicīnas māsai

4.00Amata apraksts Mehānikas inženierim

4.00Amata apraksts mehāniķim uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750kW

4.00Amata apraksts mehanizētās slaukšanas operatoram

4.00Amata apraksts mehatronikas inženierim

4.00Amata apraksts mehatroniķim

4.00Amata apraksts mehatronisku sistēmu tehniķim

4.00Amata apraksts mērniekam

4.00Amata apraksts metālapstrādes iekārtu mehāniķim

4.00Amata apraksts metālapstrādes tehnoloģisko līniju operatoram

4.00Amata apraksts mežistrādes tehnikas vadītājam

4.00Amata apraksts mežsaimniecības inženierim

4.00Amata apraksts mežsaimniecības tehnikas mehāniķim

4.00Amata apraksts mežsaimniecības tehniķim

4.00Amata apraksts mežsaimniecības tehnologam

4.00Amata apraksts mežstrādniekam

4.00Amata apraksts modistam

4.00Amata apraksts montāžas darbu atslēdzniekam

4.00Amata apraksts motorzāģa vadītājam

4.00Amata apraksts muitas eksperts

4.00Amata apraksts muitas iestādes struktūrvienības vadītājam

4.00Amata apraksts mulimediju dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts mūrniekam

4.00Amata apraksts nacionālo bruņoto spēku virsniekam

4.00Amata apraksts nagu kopšanas speciālistam

4.00Amata apraksts namdarim

4.00Amata apraksts namdarim

4.00Amata apraksts Namu apsaimniekošanas meistars

4.00Amata apraksts namu pārvaldniekam

4.00Amata apraksts namu pārzinim.

4.00Amata apraksts nekustamā īpašuma darījumu starpniekam

4.00Amata apraksts nekustamā īpašuma ekonomistam

4.00Amata apraksts nekustamā īpašuma pārvaldniekam

4.00Amata apraksts nekustamā īpašuma vērtētājam

4.00Amata apraksts nodokļu ekonomistam

4.00Amata apraksts nodokļu inspektoram

4.00Amata apraksts noliktavas pārzinim

4.00Amata apraksts Ofseta iespiedēja palīgamTipogrāfija

4.00Amata apraksts Ofseta iespiedējamTipogrāfija

4.00Amata apraksts optometristam

4.00Amata apraksts palīgstrādniekam

4.00Amata apraksts palīgšuvējam

4.00Amata apraksts Pārdevējam konsultantamTirdzniecība (kokmateriāli)

4.00Amata apraksts pārdošanas vadītājam

4.00Amata apraksts parka dārzniekam

4.00Amata apraksts pārtikas kvalitātes speciālistam

4.00Amata apraksts pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgam

4.00Amata apraksts pārtikas produktu pārstrādes

4.00Amata apraksts pārtikas produktu ražošanas operatoram

4.00Amata apraksts pārtikas produktu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts pārtikas un dzērienu tehnologam

4.00Amata apraksts pārtikas uzņēmuma ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts pasta operatoram

4.00Amata apraksts pasta speciālistam

4.00Amata apraksts pavāra palīgam

4.00Amata apraksts pavāramBāri, viesnīcas, ēdināšana, u.c.

4.00Amata apraksts penitenciārā un probācijas darba speciālistam

4.00Amata apraksts Personāla speciālistam

4.00Amata apraksts personāla vadītājam

4.00Amata apraksts piena produktu ražošanas meistara palīgam

4.00Amata apraksts pirmskolas iestāžu un skolu māsai

4.00Amata apraksts pirmsskolas izglītības skolotājam

4.00Amata apraksts plastmasas metinātājam

4.00Amata apraksts podologam

4.00Amata apraksts poligrāfijas ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts prečzinim

4.00Amata apraksts produktu dizainerim

4.00Amata apraksts produktu projektētājam

4.00Amata apraksts profesionālās izglītības skolotājam

4.00Amata apraksts programmēšanas inženierim

4.00Amata apraksts programmēšanas tehniķim

4.00Amata apraksts programmētājam

4.00Amata apraksts programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operatoram

4.00Amata apraksts projektēšanas inženierim

4.00Amata apraksts Projektu vadītājam

4.00Amata apraksts psihologa asistentam

4.00Amata apraksts psihologam

4.00Amata apraksts radiogrāferam

4.00Amata apraksts radiologa asistentam

4.00Amata apraksts rasētājam

4.00Amata apraksts ražošanas vadītājam

4.00Amata apraksts reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālistam

4.00Amata apraksts reklāmas pakalpojumu komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts reklāmas speciālistam

4.00Amata apraksts rekreācijas speciālistam

4.00Amata apraksts remontatslēdzniekam

4.00Amata apraksts RemontsrādniekamBūvniecība, remontdarbi

4.00Amata apraksts reportierim

4.00Amata apraksts restauratora asistentam

4.00Amata apraksts restauratoram

4.00Amata apraksts restorāna pakalpojumu komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts restorāna pakalpojumu speciālistam

4.00Amata apraksts ritošā sastāva atslēdzniekam

4.00Amata apraksts rokas lokmetinātājam (MMA)

4.00Amata apraksts rotas komandierim

4.00Amata apraksts rūpnīcas/katlu kurinātājam

4.00Amata apraksts sabiedrības pārvaldes speciālistam

4.00Amata apraksts sabiedrības pārvaldes vadītājam

4.00Amata apraksts Sabiedrisko attiecību Menedžerim

4.00Amata apraksts sabiedrisko attiecību speciālists

4.00Amata apraksts sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājam

4.00Amata apraksts Saimniecības vadītājamZemnieku saimniecības, saimniecības daļas. u.c.

4.00Amata apraksts saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts sanitārtehnisko iekārtu montētājam

4.00Amata apraksts santehniķim.

4.00Amata apraksts sardzes mehāniķim

4.00Amata apraksts sardzes stūrmanim

4.00Amata apraksts sausās būves celtniekam

4.00Amata apraksts sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam ekspertam

4.00Amata apraksts sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam vērtētājam

4.00Amata apraksts scenāristam

4.00Amata apraksts Sekretārei

4.00Amata apraksts sētniekam

4.00Amata apraksts sezonas lauksaimniecības strādniekam

4.00Amata apraksts signāliekārtu montētājam

4.00Amata apraksts siltumenerģētikas speciālistam

4.00Amata apraksts siltumenerģijas un siltumtehnikas inženierim

4.00Amata apraksts sistēmanalītiķim

4.00Amata apraksts sistēmbibliotekāram

4.00Amata apraksts skaistumkopšanas speciālistam (kosmetoloģijā)

4.00Amata apraksts skaņu režisoram

4.00Amata apraksts skārdniekam

4.00Amata apraksts skolotājam

4.00Amata apraksts skurstenslauķim

4.00Amata apraksts sliežu ceļu montētājam

4.00Amata apraksts sliežu ceļu saimniecības tehniķim

4.00Amata apraksts sociālajam aprūpētājam

4.00Amata apraksts sociālajam audzinātājam

4.00Amata apraksts sociālajam pedagogam

4.00Amata apraksts sociālajam rehabilitētajam

4.00Amata apraksts sociālam darbiniekam

4.00Amata apraksts sociālās palīdzības organizatoram

4.00Amata apraksts sociālo zinību skolotājam

4.00Amata apraksts sociologam

4.00Amata apraksts solārija darbiniekam

4.00Amata apraksts sporta trenerim

4.00Amata apraksts stādaudzēšanas tehniķim

4.00Amata apraksts stilistam

4.00Amata apraksts surdotulkam

4.00Amata apraksts šķiedras mākslas izstrādājumu izgatavotājam

4.00Amata apraksts šūto izstrādājumu izgatavotājam

4.00Amata apraksts šūto izstrādājumu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts šuvējam

4.00Amata apraksts tapešu līmētājam

4.00Amata apraksts tapsētājam

4.00Amata apraksts tehniskajam ortopēdam

4.00Amata apraksts tekstila izstrādājumu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts telekomunikācijas tehniķim

4.00Amata apraksts telesakaru speciālistam

4.00Amata apraksts televīzijas operatoram

4.00Amata apraksts televīzijas režisoram

4.00Amata apraksts televīzijas un kino producentam

4.00Amata apraksts tēlniecības objektu dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts telpiskās attīstības plānotājam

4.00Amata apraksts teritorijas plānotājam

4.00Amata apraksts termoapstrādes speciālistam

4.00Amata apraksts termogriezējam

4.00Amata apraksts tērpu stila speciālistam

4.00Amata apraksts tirgzinības un tirdzniecības speciālistam

4.00Amata apraksts traktora vadītājam

4.00Amata apraksts traktortehnikas vadītājam

4.00Amata apraksts tramvaja vadītājam

4.00Amata apraksts transporta pārvadājumu komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts transporta vagonu tehniķim

4.00Amata apraksts transportbūvju būvinženierim

4.00Amata apraksts transportlīdzekļu krāsotajam

4.00Amata apraksts transportlīdzekļu skārdniekam

4.00Amata apraksts transportsistēmu inženierim

4.00Amata apraksts trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts trolejbusa vadītājam

4.00Amata apraksts tulka referentam

4.00Amata apraksts tulkam

4.00Amata apraksts tulkotājam

4.00Amata apraksts tūrisma informācijas konsultantam

4.00Amata apraksts tūrisma pakalpojumu komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts tūristu gidam

4.00Amata apraksts tūristu grupas pavadonim

4.00Amata apraksts ūdens iekārtu montētājam

4.00Amata apraksts ūdens un atkritumsaimniecības speciālistam

4.00Amata apraksts ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženierim

4.00Amata apraksts Ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistam

4.00Amata apraksts ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķim

4.00Amata apraksts ugunsdzēsējam

4.00Amata apraksts ugunsdzēsējam

4.00Amata apraksts ugunsdzēsējam glābējam

4.00Amata apraksts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābējam

4.00Amata apraksts uzņēmuma vadītājam

4.00Amata apraksts uztura speciālistam

4.00Amata apraksts vada komandierim

4.00Amata apraksts valdes priekšsēdētājam

4.00Amata apraksts valsts robežsardzes inspektoram

4.00Amata apraksts valsts robežsardzes jaunākajam virsniekam

4.00Amata apraksts valsts robežsardzes vecākajam virsniekam

4.00Amata apraksts vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam

4.00Amata apraksts vecākajam meistaram

4.00Amata apraksts vecākajam sporta trenerim

4.00Amata apraksts vecmātei

4.00Amata apraksts veterinārārsta asistentam

4.00Amata apraksts vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policistam

4.00Amata apraksts vides dizainerim

4.00Amata apraksts vides iekārtu tehniķim

4.00Amata apraksts vides inženierim

4.00Amata apraksts vides pārvaldības speciālistam

4.00Amata apraksts vides tehniķim

4.00Amata apraksts vides tehnologam

4.00Amata apraksts viesmīlības pakalpojumu speciālistam

4.00Amata apraksts viesmīlim

4.00Amata apraksts viesnīcu pakalpojumu komercdarbiniekam

4.00Amata apraksts viesnīcu pakalpojumu organizatoram

4.00Amata apraksts viesnīcu pakalpojumu speciālistam

4.00Amata apraksts viesu uzņemšanas dienesta speciālistam

4.00Amata apraksts vilces līdzekļa vadītāja mašīnista palīgam

4.00Amata apraksts vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam)

4.00Amata apraksts virpotājam

4.00Amata apraksts virtuves darbiniekam

4.00Amata apraksts vizāžistam

4.00Amata apraksts vizuālā tēla stilistam

4.00Amata apraksts vizuālās reklāmas dizaina speciālistam

4.00Amata apraksts vizuālās reklāmas noformētājam

4.00Amata apraksts zāģmateriālu ražošanas operatoram

4.00Amata apraksts zāģmateriālu ražošanas tehniķim

4.00Amata apraksts zemes ierīcības inženierim

4.00Amata apraksts zirgkopim

4.00Amata apraksts zivkopim

4.00Amata apraksts zivsaimniecības zivkopim

4.00Amata apraksts zobārsta asistentam

4.00Amata apraksts zobārstam

4.00Amata apraksts zobārstniecības māsai

4.00Amata apraksts zobu higēnistam

4.00Amata apraksts zobu tehniķim

4.00Amata apraksts zootehniķim

4.00Amata apraksts žurnālistam