DOKUMENTI DARBAM

*     Valentīns 29188192

INSTRUKTĀŽAS REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTI 

 

10.08.2010. MK noteikumu nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"

29.punkts paredz, ka "ziņas par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā darba devējs reģistrē attiecīgos dokumentos, kuri satur šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minēto informāciju".

 

Nospiežot uz zemāk norādītajām saitēm, iespējams ielādēt pielikumus.