DOKUMENTI DARBAM

*     Valentīns 29188192

PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

 

 

2018.gada 25.maijā sāks piemērot Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Stingrākas prasības attieksies uz visiem uzņēmumiem – gan lieliem gan maziem, kuru rīcībā ir dati par saviem darbiniekiem.

 

Uzņēmumiem jau jūnijā vajadzēs nodrošināt to, ka ar datu aizsardzību strādā īpaši apmācīti un speciāli sagatavoti cilvēki. Tiks ierobežota personas datu apstrādāšana un uzglabāšana, kā arī ES mērogā ieviestas tiesības cilvēkam uzzināt to, kas par viņu ir citiem zināms, un tiesības tikt aizmirstam. Prasot no lietotāja piekrišanu viņa personas datu apstrādei, uzņēmumiem turpmāk būs jānodrošina saprotama un skaidra informācija, iztiekot bez sarežģītiem un gariem juridiskiem terminiem.

 

 

Mēs piedāvājam:

 

Veikt sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus Jūsu uzņēmumā.

Sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste, juriste Ilze Apeine piedāvā uzņēmumiem:

 

1.Veikt datu apstrādes atbilstības novērtējumu -auditu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
      a.      sākotnējo novērtējumu - auditu;
      b.      ikgadējo auditu un pārskatu sagatavošana;
2. Regulāru uzņēmuma uzraudzību, kontroli, izvērtējumu un veiktās personas datu apstrādes atbilstībai likuma prasībām;
3. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4. Informācijas sistēmu drošības noteikumu izstrādi un ieviešanu;
5. Konsultāciju sniegšana ar datu apstrādi saistītos jautājumos.
 

Ilze Apeine
Tālr: 26114495
e-pasts: